peonalización
Novas
Grupo municial BNG

O BNG apresenta as súas propostas a revisión do Pacto pola Mobilidade

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinalou que o pacto pola mobilidade subscrito no ano 2018 contemplaba uns principios, obxectivos e estándares que respondían a uns criterios de mínimos e que contemplaba a elaboración dun Plan de Accións prioritarias no marco deste Pacto. Tres anos despois semella que o obxectivo debe pasar por desenvolver as medidas e principios alí recollidos máis que redefinir o pacto subscrito en 2018 baixo un prisma que rebaixa aqueles acordos.

Ler novas