O BNG censura ao goberno local pola marxinacion do galego no congreso “Ferrol Destino Patrimonio Mundial”

maria do mar
Maria do Mar López
Maria do Mar lópez, concelleira do BNG, quixo lembrar à responsábel de patrimonio que a nosa lingua tamén é un ben patrimonial e que é obriga do goberno municipal promovelo, potencialo e empregalo por ser a lingua oficial do concello de Ferrol tal e como recolle a Ordenanza de Normalización Lingüística. Non se entende a responsabel deste simposio optara por non utilizar a nosa lingua no acto inaugural, o que demostra a pouca sensibilidade que ten para coa lingua galega.
O BNG censura ao goberno local pola marxinacion do galego no congreso “Ferrol Destino Patrimonio Mundial”

Ferrol 22 de abril de 2021. O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol lamenta a actitude do goberno local con respecto á língua galega no transcurso do curso “Ferrol Destino Patrimonio Mundial” e censura que as representantes municipais decidiran marxinar a nosa lingua e facer todas as súas intervencións en español.

 

Maria do Mar lópez, concelleira do BNG, quixo lembrar à responsábel de patrimonio que a nosa lingua tamén é un ben patrimonial e que é obriga do goberno municipal promovelo, potencialo e empregalo por ser a lingua oficial do concello de Ferrol tal e como recolle a Ordenanza de Normalización Lingüística. Non se entende a responsabel deste simposio optara por non utilizar a nosa lingua no acto inaugural, o que demostra a pouca sensibilidade que ten para coa lingua galega.

 

O BNG, considera que o goberno local de Ferrol debería actuar como o elemento dinamizador da normalización lingüística no ámbito municipal, pero constata que existe unha excesiva relaxación, por non falar de animadversión, por parte dos membros do goberno local à hora de velar polo cumprimento da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística e a súa aplicación no conxunto de iniciativas impulsadas ou subvencionadas polo Concello de Ferrol.

 

Para o BNG o uso anecdótico da lingua galega tal como está a facer este goberno municipal só contribúe a aumentar a súa marxinalidade.

Esta actitude de desleixo reprodúcese respecto das súas responsabilidades en relación co patrimonio e o seu estado de abandono na cidade con respecto da situación da candidatura de Ferrol Patrimonio da Humanidade.

O BNG esixe ao goberno que máis que congresos, onde o propio goberno local minusvalora o noso ben patrimonial máis significativo como é a lingua galega, asuma as súas responsabilidades e constitúa dunha vez o obrigatorio ente xestor desta candidatura, demande da Xunta de Galiza que eleve ao Consello de Patrimonio Histórico a candidatura como é a súa obriga e esixa ao Ministerio que asuma a candidatura Ferrol patrimonio da Humanidade como candidatura oficial do Estado e lla remita ao centro de Patrimonio Mundial para solicitar á Unesco esta declaración.

É vergoñento a pasividade e indiferenza por deixación de responsabilidades tanto da Xunta de Galiza, como do Estado e do goberno local diante do feito de que tras máis de 20 anos a candidatura de Ferrol Patrimonio da Humanidade non se atope nin no listado de propostas que o ministerio eleva á Unesco para a súa posible declaración.

O BNG censura ao goberno local pola marxinacion do galego no congreso “Ferrol Destino Patrimonio Mundial”