Opinión
O francés Derrida podería ter escrito o seu ensaio sobre a deconstrución pensando na política ferrolá. E é que moito se fala da división da...